Thursday, November 5, 2009

Hak seorang Muslim

Memberi salam kepadanya setiap kali bertemunya
Bila dia mengundangmu hendaklah kamu mengabulkannya
Bila dia bersin kamu mendoakannya dengan yarhamukAllah
Bila dia sakit kamu menziarahinya
Bila dia mati kamu hadiri jenazahnya
Bila dia bersumpah kamu penuhi sumpahnya
Bila dia meminta nasihat kamu menasihatinya
Bila dia tidak ada kamu memelihara nama baiknya

Hendaklah kamu mencintainya sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri ataupun kamu membencinya sebagaimana kamu membencui dirimu sendiri

Jangan sesekali menyakiti sesama muslim dengan perbuatan atau percakapan

Hendaklah kamu merendah diri terhadap muslim yang lain dan jangan berlaku sombong terhadapnya

Janganlah kamu mendengar berita-berita buruk yang disampaikan orang yang berlaku antara satu dengan yang lain ataupun menyampaikan berita-berita yang didengarnya itu dari seorang yang lain

Jangan sampai tiada bertegur sapa terhadap seorang muslim yang dikenalinya lebih dari tiga hari berturut-turut betapapun dia marah kepada muslim itu

Hendaklah kamu berbuat baik kepada semua orang sekadar kemampuanmu tidak kira sama ada dia dari ahlinya (patut menerima kebaikan itu) ataupun bukan ahlinya

Hendaklah kamu tidak memasuki rumah seseorang melainkan sesudah kamu diizinkan masuk

Hendaklah kamu mempergauli semua manusia dengan budi pekerti yang luhur dan melayan mereka menurutcara yang mereka suka

Hendaklah kamu menghormati orang tua-tua dan mengasihani anak-anak yang kecil

Hendaklah kamu selalu bergembira dan menunjukkan muka manis kepada orang ramai seraya berhati lunak

Janganlah kamu berjanji dengan seseorang muslim melainkan kamu menepati janji itu tiada memungkirinya

Hendaklah kamu berlaku adil terhadap orang ramai

Hendaklah kamu melebihkan penghormatanmu terhadap orang menerusi gaya dan pakaiannya

Hendaklah kamu berusaha untuk mendamaikan persalahfahaman antara kaum muslimin

Hendaklah kamu menutup segala celaan kaum muslimin

Hendaklah kamu menjauhkan diri dari tempat-tempat yang menimbulkan berbagai-bagai sangkaan buruk untuk menjaga hati orang ramai dan mengeluarkan tuduhan-tuduhan yang tidak baik dan memelihara lidah dari mengumpat

Hendaklah kamu menolong orang muslim yang mempunyai hajat dan keperluan dan menjamin mereka kepada orang yang berpangkat agar orang itu dapat menolongnya dan memenuhi hajat dan keperluannya sekadar yang termampu

Hendaklah kamu memulakan salam kepada sesiapa sebelum kamu mengajaknya untuk bercakap

Hendaklah kamu memelihara kehormatan kawanmu dirinya dan hartabendanya dari penganiayaan orang lain sekadar kemampuanmu, menahan segala kesusahan, mempertahankannya dan menolongnya

Bila kamu diuji dengan perbuatan orang yang jahat hendaklah kamu menanggungnya dengan sabar dan menjaga dirimu dari kejahatannya

Hendaklah kamu bercampur-gaul dengan orang miskin dan anak yatim.
Hendaklah kamu menziarahi kubur merekaRujukan : Buku Bimbingan Muslim
Mauizatul Mu'minin
Dari Ihya' Ulumuddin
Karangan Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali RA

No comments:

Post a Comment